Concurso de acceso por promoción interna al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Ref. 03220/2021

Resolució de 7 d’octubre de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs per a l’accés a la plaça dels òrgans docents universitaris.

Accedeix a la publicació en el BOE (PDF)