Accés PDI

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la  Llei Orgànica 6/2001, de 21 de decembre d’Universitats, en el seu Títol IX del professorat cita que el personal docent i investigador de les universitats públiques estarà compost de funcionaris dels cossos docents universitaris i de personal contractat.

La selecció de professorat universitari de la UMH es realitza mitjançant les corresponents convocatòries públiques. Els detalls dels concursos així com les pròpies convocatòries podran consultar-se en els següents enllaços d’aquest Bloc.

Convocatòries PDI: